Alternativy ke Koncepci zahraniční politiky České republiky

One Comment

Vážená čtenářko, vážený čtenáři,
předkládáme Vám Alternativy ke Koncepci zahraniční politiky ČR vypracované ProAltem – Iniciativou pro kritiku reforem a na podporu alternativ. Alternativy jsou odpovědí na Koncepci zahraniční politiky ČR, jak byla schválena vládou 20. července 2011.
V prvé řadě vítáme skutečnost, že Ministerstvo zahraničních věcí novou střednědobou koncepci zahraniční politiky konečně vypracovalo – pět let po „vypršení“ předchozí střednědobé koncepce pro roky 2003-2006. Ve druhé řadě se ovšem domníváme, že ve vládní koncepci obsažená analýza mezinárodního prostředí, ve kterém se ČR nyní nachází, neodpovídá zcela skutečnosti. Dále nesouhlasíme s některými cíli a postupy, které jsou ve vládní koncepci vymezeny.
Vypracovali jsme proto Alternativy. Naší ambicí nebylo postihnout zahraniční politiku v celé její šíři, spíše upozornit na momenty, na které se díváme jinak. Záměrně jsme se též v Alternativách nevěnovali evropské politice, která si svým významem a komplexitou zasluhuje samostatný dokument. Ostatně i vláda avizovala přípravu samostatné Koncepce působení ČR v EU.
Zahraniční politika je podle nás natolik významnou složkou fungování společnosti, že si zaslouží širokou diskusi. Naší hlavní ambicí je přispět k celospolečenské diskusi o zahraniční politice ČR.
Členky a členové ProAltu

Celý materiál ke stažení zde.

Tags: 

Readers Comments (1)
  1. Josef napsal:

    EVROPSKÁ UNIE

    Je to v podstatě gigantický byrokratický moloch,jejímž vrcholným důsledkem bude naprosté a krvavé zničení Evropy jako takové.Vytvořením nesmyslného útvaru,jako jsou „spojené státy evropské“,je důkazem toho,že ti,co o to usilují,jsou po psychické stránce velice nemocní.Historie Evropy jako takové,zcela jasně ukazuje na to,že vždy,když se o to někdo pokusil,tak to mělo krvavé následky,jenž mělo za následek mnoha miliónů zmařených životů.Pořád zdůrazňuji a poukazuji na to,že různorodost jednotlivých států,je tím základní pilířem Evropy jako takové.Jakékoliv porušení tohoto základního pilíře,přivede Evropu do nevídané zkázy.Pud sebezáchovy,jak u jedince,tak u jednotlivých států,povedou k masakru,nevídaných rozměrů.Totiž platí jedno základní pravidlo : Čím vyspělejší společnost,tím ta společnost je brutálnější,zejména v situacím,kdy jde o žití,či nežití.Falešná představa o tom,že jednou v budoucnu,budu uznávat nějakého evropského prezidenta,je naprosto směšná.To že bude evropský prezident nad prezidentem českým?Nebo,žádný český prezident nebude?Proč bych měl uznávat nějakého prezidenta,třeba Španěla,který nemá absolutně žádné generační vztahy k našemu národu.V podstatě by to znamenalo,že Pražský hrad,symbol našich králů-zakladatelů našeho státu by se stal pouze cílem cestovního ruchu.To je jen nepatrný zlomek,nezodpovězených otázek.Naprosto brutální politika některých evropských představitelů států vůči bývalé Jugoslávii,zejména proti Srbům mě doslova i do písmene přesvědčila o tom,kam až jsou takzvaní demokratičtí politici schopni zajít.Násilné vytvoření KOSOVA je zcela jasnou ukázkou toho,jak dopadnou jiné státy,které se odmítnou někdy v budoucnu podřídit diktátu Německa a Francie.Je obrovský omylem si myslet,že Srbové časem zapomenou na to,že jim byla ukradena jejich vlastní půda.A to ukradena teroristickou organizací ÚČK a posléze těmto představitelům byl dán statut státních činitelů Kosova.Tomuto se říká politická brutalita,nejhrubšího zrna!V této souvislosti je velice pozoruhodná ta skutečnost,že především nejvyšší představitelé USA právě ÚČK vyhlásili za teroristickou organizaci,posléze vytvořili vzájemnou spolupráci,která umožnila vybudovat další vojenskou základnu USA na evropském kontinentu,na území Kosova,tedy na ukradeném území. Na obludná zvěrstva některých Chorvatů,jenž byly zásobováni zbraněmi převážně z Německa(jako například tanky),se jaksi vědomě zapomíná.Za Hitlera to rovněž byly spojenci.
    Už desítky let trvá vražedný boj mezi Izraelem a arabskými zeměmi.Proč?Protože stát Izrael vznikl na popud OSN po druhé světové válce.Zrůdné je především to,že Izraelci pod dohledem právě OSN,vyhnali Arabi z jejich území,které okupují až do dnešní doby.Okupace cizího území,je přitom naprosto hrubé porušení mezinárodního práva.Jak je vidět,tak pro některé státy to za žádnou cenu neplatí.Mezinárodní právo je jim jako takové,naprosto ukradené.Zejména to neplatí pro ty státy,které se zaštiťují takzvaným kapitalisticko-demokratickým systémem.Ve prospěch jiného režimu,se třeba i silou,vynucuje dodržování tohoto mezinárodního práva.
    Velmi vážným,a velice nebezpečným fenoménem,je naprosto nekontrolovatelná islamizace Evropy.Jsou dokonce státy,jako třeba Česká republika,která vědomě pomáhá právě k této islamizaci.Naprosto pitomé řeči o nějaké demokracii a náboženského svobodě mě nepřesvědčí.Nepřesvědčí o tom,že to v podstatě není nic jiného než metastáze rakoviny,jejíž důsledky budou doslova brutální.Průměrné Evropance se narodí maximálně dvě děti.Muslimské Evropance se narodí čtyři až pět dětí.A máme problém.Obrovský budoucí problém,na jehož důsledky,nikdy asi nedohlédnem.V žádném případě,jsem nikdy nebyl,a nikdy nebudu rasista.Jen upozorňuji a dopředu varuji.Nemáme jinou planetu Zemi.Přitom děláme naprosto vše,abychom jí zničili,a tím zničili i sami sebe.