TISKOVÁ ZPRÁVA. PROALT ODMÍTÁ „PLZEŇSKÝ“ NÁVRH ZÁKONA O NÁRODNÍM PARKU ŠUMAVA

There are no comments

Praha, 19. 2. 2013

ProAlt – Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ

Tisková zpráva

PROALT ODMÍTÁ „PLZEŇSKÝ“ NÁVRH ZÁKONA O NÁRODNÍM PARKU ŠUMAVA

Inciativa ProAlt vydala stanovisko k návrhu zákona o Národním parku Šumava, který v současné době projednávají poslanci Parlamentu České republiky. Plný text stanoviska je ke stažení zde: http://www.proalt.cz/?p=4427

Stanovisko uznává potřebnost zákonné úpravy, předkládaný návrh však považuje za nevhodný, protože ohrožuje samotný smysl národního parku, kterému tak v budoucnu hrozí vyškrtnutí z prestižního mezinárodního seznamu národních parků IUCN.

Naše kritika se soustřeďuje na tři body. Za prvé, nové rozdělení parku do čtyř ochranných zón v důsledku znamená snížení celkového procenta území spadajícího pod nejpřísnější režim ochrany.

Za druhé, návrh ruší princip bezzásahovosti i v nejpřísněji chráněných I. zónách a celé území parku vystavuje nebezpečí živelné výstavby komerčního charakteru (před čímž jsme varovali již v souvislosti se zákonem o Státním pozemkovém úřadu v TZ z 31. 12. 2012). To je ještě zesíleno tím, že hospodaření na území parku by se podle návrhu již nemělo řídit zákonem o ochraně přírody a krajiny, ale lesním zákonem.

Za třetí, kritizujeme návrh na založení obecně prospěšné společnosti, jež má hospodařit s pozemky parku; v předkládané podobě nedostatečně garantuje ochranu veřejného zájmu.

„Celkově návrh oslabuje další z veřejných statků, jímž je přírodní bohatství země, a to ve prospěch privatizačních a deregulačních trendů, jdoucích na ruku zákulisním podnikatelským zájmům,“ shrnuje mluvčí ProAltu Martin Škabraha.

Kontakty:

Martin Čermák, ProAlt České Budějovice, 608 510 614, cerm.mar@gmail.com, ceske.budejovice@proalt.cz

Martin Škabraha, mluvčí ProAltu, tel: email: 732 126 617, martin.skabraha@proalt.cz

ProAlt je občanská iniciativa pro kritiku vládou prosazovaných neoliberálních reforem a na podporu alternativ. Vznikla v létě 2010. Odmítá nárůst sociálních a ekonomických nerovností, ekologickou bezohlednost, privatizaci veřejného prostoru, statků a služeb. Stavíme se proti odsouvání občanů do role těch, kdo bezmocně přihlížejí rozhodování uzavřených elit, které nemohou ani kontrolovat, ani na ně mít praktický vliv.

Tags: 

Readers Comments (0)