Levicová politika ve světě přízraků – 4. 3. 2013 přednáška v Olomouci

8 komentářů

Levice působí ve světě, který se pomalu rozpadá. Liberální demokracie, kapitalismus, postmodernismus se rozpadá a nabývá podobu přízraku.  Jaké cesty se ve světě přízraků otevírají pro levici? Na to se pokusí odpovědět filosof Michael Hauser, který zároveň představí své dvě nové knihy: Cesty z postmodernismu a Kapitalismus jako zombie.

4. 3. 2013, 18:00, Galerie U Mloka

Plakát ke stažení zde.

Tags:  ,

Readers Comments (8)
 1. Bc. Patrik Beshir napsal:

  „MIMOŘÁDNÝMI NEDOSTATKY EKONOMICKÉ SPOLEČNOSTI, V NÍŽ ŽIJEME, JSOU JEJÍ NESCHOPNOST ZAJISTIT PLNOU ZAMĚSTNANOST A NAHODILÁ A NESPRAVEDLIVÁ DISTRIBUCE BOHATSTVÍ A PŘÍJMŮ.“

  ~ John Maynard Keynes, Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz

  VERSUS

  „SOUČASNÁ REGULAČNÍ REFORMA VE SPOJENÍ S NOVÝMI TECHNOLOGIEMI STIMULOVALA ROZVOJ FINANČNÍCH PRODUKTŮ, JAKO JSOU CENNÉ PAPÍRY ZAJIŠTĚNÉ AKTIVY, ZAJIŠTĚNÉ DLUHOVÉ OBLIGACE A SWAPY ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ (JINAK ,POJIŠTĚNÍ PROTI NESPLACENÍ ÚVĚRU’), JEŽ UMOŽŇUJÍ ROZLOŽIT RIZIKA …
  TYTO STÁLE SOFISTIKOVANĚJŠÍ FINANČNÍ NÁSTROJE PŘISPĚLY K ROZVOJI MNOHEM PRUŽNĚJŠÍHO, VÝKONNĚJŠÍHO, A TUDÍŽ ODOLNĚJŠÍHO FINANČNÍHO SYSTÉMU NEŽ TY, JEŽ EXISTOVALY PŘED POUHÝM ČTVRT STOLETÍM.“

  ~ Alan Greenspan, 12. října 2005

  *(Oba citáty jsou převzaty z knihy Paula Krugmana Skoncovat s krizí, 2012, str. 52 a 169.)

  **P.S.: … ZÁLEŽÍ NA KAŽDÉM JEDNOM Z NÁS, KTERÉMU Z TĚCHTO DVOU SDĚLENÍ PŘIKLÁDÁ VĚTŠÍ VÁHU, RESP. KTERÉ POVAŽUJE ZA VÝSTIŽNĚJŠÍ POPIS SKUTEČNOSTI, A TUDÍŽ I ZA NALÉHAVĚJŠÍ PROBLÉM K ŘEŠENÍ (ČI „NEŘEŠENÍ“? ~ VE STYLU „VŽDYŤ ONO TO SAMO ČASEM NĚJAK DOPADNE …“).

 2. Eva napsal:

  Kapitalismus je v krizi, to ví každý kdo přemýšlí.
  Všichni se bojí říct v čem měl Marx pravdu.
  Eva

  • Pavel napsal:

   a v čem?
   ps. kapitalismus není v krizi, v krizi je socialistická politika a sociální stát.

   • Bc. Patrik Beshir napsal:

    THE BIG INTERVIEW
    Nouriel Roubini: KARL MARX WAS RIGHT

    In a clip from a longer interview with WSJ’s Simon Constable, DR NOURIEL ROUBINI CLAIMS KARL MARX WAS RIGHT ABOUT CAPITALISM SELF-DESTRUCTING. While the U.S. is not there yet, he believes there is considerable danger facing the United States.

    *( http://live.wsj.com/video/nouriel-roubini-karl-marx-was-right/68EE8F89-EC24-42F8-9B9D-47B510E473B0.html#!68EE8F89-EC24-42F8-9B9D-47B510E473B0 )

   • Eva napsal:

    Jen slepec nevidí tu krizi abezvýchodnost kapitalismu.
    Eva

    • protipolitikum napsal:

     Nevím, jak to ten Pavel myslil. V krizi je opravdu sociální stát, protože ho tam „kapitalistický“ způsob fungování společnosti srazil. Kapitalismus, nebo spíše kapitalisté, a to ještě jen málokteří, v žádné krizi nejsou a užívají si vrchovatě to co sociálnímu státu sebrali, zabavili a ukradli…

   • Charlie napsal:

    Kapitalismů je víc – víc modelů (ekonomický model souvisí se společenským). Ten euroatlantický je v krizi, to je zřejmé (mimo jiné už Jan Pavel I v r. 1990 říkal, že by demokraté na západě neměli příliš jásat nad pádem totality (a tzv. socialistického systému), že i ty demokratické státy musí projít hlubokou proměnou …).
    V muslimském světě je také kapitalismus, ale tam to funguje jinak. Lze najít ještě další modely.
    Na tom euroatlantickém modelu je velkou chybou to, že člověka považuje jen za zboží – na trhu práce. Dal by se ukázat model, kde člověk je KAPITÁL o který je potřeba pečovat, jako o jiný kapitál. Je tragické, když takový lidský kapitál se nechá ležet bez užitku (nezaměstnanost).
    Je možné také vycházet z koloběhu peněz. V nynějším modelu kaptalismu se peníze hromadí v určitých místech (u finančníků), zatímco na jiných místech peníze chybí. Peníze musí proudit jakž takž rovnoměrně systémem, jinak dochází k městnání, k trombóze, ke kolapsu systému. Toho jsme nyní svědky.
    Je nutné stanovit pravidla, jak se má rozdělovat výsledný společný produkt (souvislost s Marxem) – na dobrou cestu se vydali Švýcaři, když omezili výši odměn pro managery. Lze dovodit, že by bylo prospěšné, aby se stanovila pravidla i pro další zaměstnance (tentokrát jaká část zisku se má rozdělit mezi ně. Výsledkem by mělo být, aby peníze byly mezi lidmi, aby je lidé mohli utrácet … A také jistě najít práci pro všechny (byť práci méně lukrativní, ale lidský kapitál nelze nechat ležet ladem).

    • Bc. Patrik Beshir napsal:

     … souvisí s diskusními příspěvky pod článkem „NAŠE CESTA Z KRIZE – debata 4. 4. 2013 v Chrudimi“ (viz ZDE: http://www.proalt.cz/?p=4473#comment-9142 .)


     „… U stoupenců tržního hospodářství vzniká skepse oproti kapitálové účasti námezdně pracujících především ze strachu, že by vedla ke kapitálové většině námezdně pracujících. V TOM VIDÍ OHROŽENÍ SVOBODNÉHO PODNIKÁNÍ A PŘECHOD K SOCIALISMU. PROTO SE PŘEDEVŠÍM USILUJE O TO, VYTVOŘIT PŘI KAPITÁLOVÉ ÚČASTI PRACUJÍCÍCH ZÁBRANY, KTERÉ MAJÍ U SOUKROMÝCH KAPITALISTICKÝCH FIREM ZABRÁNIT VYTVOŘENÍ VĚTŠINY KAPITÁLOVÉHO MAJETKU SPOLUPRACOVNÍKŮ. Podobně uvažují i mnozí podnikatelé, kteří z vlastní úvahy zavedli účast na zisku a kapitálu. …“

     „… HUMÁNNÍ PRINCIP VYJADŘUJE SOUHRNNĚ PRINCIPIÁLNÍ POZORNOST VĚNOVANOU USPOKOJOVÁNÍ RYCHLE NAZRÁVAJÍCÍCH NEEKONOMICKÝCH POTŘEB LIDÍ, JAKO JSOU POTŘEBA PRACOVNÍ SPOKOJENOSTI, SEBEREALIZACE, ZTOTOŽNĚNÍ SE S PRACOVNÍ SKUPINOU, SE ZÁVODEM, S PODNIKEM, JISTOTA A SMYSLUPLNÁ ŽIVOTNÍ PERSPEKTIVA, SPOLUROZHODOVÁNÍ O HOSPODÁŘSKÉM VÝVOJI APOD. NOSNÝM PRINCIPEM EKONOMICKÉHO REFORMNÍHO VÝVOJE SE STANE TO, ŽE BUDEME MÍT NA MYSLI VÝŠE UVEDENÉ POTŘEBY A ŽE BUDEME VYTVÁŘET INSTITUCIONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ PŘEDPOKLADY PRO JEJICH USPOKOJOVÁNÍ A PRO JEJICH DALŠÍ ROZVOJ V MIKROEKONOMICKÝCH JEDNOTKÁCH – ZÁVODECH, PODNICÍCH, SPOLEČNOSTECH SPOLUPRACOVNÍKŮ, JAKOŽ I V MAKROEKONOMICE (NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ PLÁNOVÁNÍ, HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA). …“

     „… PROBLÉM ZTRÁTY PRÁCE JE MOŽNÉ ŘEŠIT BEZ NEDŮSTOJNÉ NEZAMĚSTNANOSTI. COŽ OVŠEM VYŽADUJE V ZÁKLADĚ JINÝ POSTOJ VŮČI PRACUJÍCÍMU ČLOVĚKU. VYŽADUJE VČASNÉ HOSPODÁŘSKÉ PROGNÓZY, JAKOŽ I PŘÍPRAVU SUBSTITUCÍ, A KONEČNĚ I PŘIPRAVENOST PŘIJMOUT KRÁTKODOBÉ ZTRÁTY NA ZISKU VE SPOLEČNOSTECH SPOLUPRACOVNÍKŮ. JEDNODUCHÉ PROPUŠTĚNÍ PRACOVNÍKŮ PŘI NUTNÝCH ÚSPORÁCH PRÁCE JE PŘIROZENĚ MÉNĚ NÁKLADNÉ NEŽ VYTVOŘENÍ NÁHRADNÍCH PRACOVNÍCH MÍST. K TOMU PATŘÍ PŘEŠKOLOVÁNÍ A RŮZNÁ JINÁ OPATŘENÍ, KTERÁ STOJÍ PENÍZE.

     PŘIPRAVENOST NÉST TYTO NÁKLADY BY MĚLA PATŘIT K NEJHUMÁNNĚJŠÍM SNAHÁM SPOLEČNOSTÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ. Přirozeně se musí také společnosti spolupracovníků snažit minimalizovat náklady a prostřednictvím nových výrobních možností krátkodobé ztráty na zisku dlouhodobě odstranit. ZÁKLADNÍ ZAJIŠTĚNÍ LIDÍ VE SPOLEČNOSTECH SPOLUPRACOVNÍKŮ NEBUDE SLOUŽIT JEN HUMANIZACI, ALE PŘINESE I ZISKY NA EFEKTIVITĚ, JESTLIŽE MOTIVACE LIDÍ BUDE STOUPAT.

     MAKRODISTRIBUČNÍ PLÁNOVÁNÍ, o kterém bude pojednáno v příštím oddíle, JE JEDNÍM ZE ZÁKLADNÍCH PŘEDPOKLADŮ JAK PŘEKONAT CYKLICKÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝVOJ A S NÍM SPOJENOU MASOVOU NEZAMĚSTNANOST. OBA JEVY VEDOU K NESMYSLNÝM ZTRÁTÁM V HOSPODÁŘSKÉM ŽIVOTĚ LIDÍ. …“

     ~ Ota Šik (Ekonomické reformy a demokratizace; 1987; str. 88, 111, 112, 121 a 122)