ProAlt podporuje zákaz chovu kožešinových zvířat v ČR

There are no comments

STANOVISKO KE KAMPANI SVOBODY ZVÍŘAT „UKAŽTE TO VLÁDĚ“

Občanské sdružení Svoboda zvířat zahájilo na konci listopadu 2012 kampaň s názvem Ukažte to vládě. V ní sdružení požaduje zákaz chovu zvířat za účelem získání jejich srsti.

Kampaň pracuje se záběry zvířat z šesti českých kožešinových farem, pořízenými v létě 2012. Spolu s těmito komentovanými záběry mohli lidé posílat e-mailem text adresovaný Ministerstvu zemědělství a Státní veterinární správě, který vyzýval k zákazu chovu tzv. kožešinových zvířat v České republice.

Výzvu poslalo celkem 20 858 lidí.

Je utrpení kvůli kožešinám racionální?

Odpovědí Ministerstva zemědělství na Výzvu bylo jeho stanovisko ze 7. ledna 2013, v němž mimo jiné uvádí: ,,Pro podporu zákazu chovu kožešinových zvířat v ČR neshledává MZe v současné době racionální důvody. Chov kožešinových zvířat má, stejně jako chov ostatních hospodářských zvířat, stanovená legislativní pravidla a je pod stálou kontrolou státních dozorových orgánů.“

A dále: „MZe již v roce 2004 připravilo vyhlášku o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, podle které musí chovatelé k 31.prosinci 2013 vyřadit z užívání veškerá chovná zařízení, která nesplňují parametry na zajištění lepších životních podmínek chovaných zvířat. Státní veterinární správa (SVS) pravidelně provádí kontroly na všech farmách kožešinových zvířat v ČR.“

Podle Státní veterinární správy bylo za poslední tři roky provedeno 47 kontrol, v roce 2012 pak 16 kontrol. Podle úřadu „žádná z těchto kontrol nezaznamenala porušení jak legislativy ČR, tak EU, které by mělo vést k zákazu chovu kožešinových zvířat.“

V zahraničí to jde i jinak

To, co u nás považuje Ministerstvo zemědělství (a zřejmě i většina zákonodárců) za iracionální, vidí v jiných zemích odlišně.

Ve Velké Británii platí zákaz chovu kožešinových zvířat od r. 2003, v Rakousku od r. 2005, v Chorvatsku od r. 2007 s desetiletým přechodným obdobím, a v Bosně a Hercegovině od r. 2008 s desetiletým přechodným obdobím.

V Holandsku platí zákaz chovu lišek a činčil od roku 2008 a od roku 2024 zde bude také zakázán chov norků pro kožešinu.

V řadě dalších zemí jsou podmínky pro chov k těmto účelům nastaveny tak, že chov na farmách prakticky není možný. V některých zemích se nesmí chovat zvířata, která jsou v seznamu CITES  (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin).

Racionální, či iracionální?

Podle ministra zemědělství Petra Bendla (ODS) by byl zákaz chovu kožešinových zvířat v ČR iracionální. Racionální tedy je, že kvůli své srsti jsou zvířata týrána v těsných klecích a odpírají se jim jejich přirozené a přírodou dané základní potřeby? Podle MZe je patrně racionální a ospravedlnitelný krutý chov a zabíjení zvířat, jež mají pouze tu smůlu, že se člověku zalíbila jejich srst. A to v době, kdy existují naprosto adekvátní materiálové náhražky, ze kterých se dá vyrábět oblečení, jeho doplňky, atd., mající patřičné užitné vlastnosti.

Kampaň pokračuje

Přes stanovisko MZe kampaň Svobody zvířat Ukažte to vládě proti chovu kožešinových zvířat pokračuje.

Petici lze najít na: www.protisrsti.cz. Na stránce http://www.ukaztetovlade.cz můžete jednoduchým vyplněním formuláře poslat požadavek za zákaz chovu kožešinových zvířat ministrovi zemědělství, Státní veterinární správě a Parlamentu ČR.

Zpracovali: Dana Hladíková a Miroslav Walis.

Problematice kožešinových zvířat v České republice se podrobněji věnuje analýza: Kožešina –  v ČR racionální důvod k utrpení, který je ke stažení zde.

KONTAKTY:

Dana Hladíková, ekologická skupina ProAltu, vrabecobecny@seznam.cz

Martin Škabraha, mluvčí ProAltu, martin.skabraha@proalt.cz, 732 126 617

Tags: 

Readers Comments (0)