Tisková zpráva. Stanovisko ProAltu k druhému kolu prezidentské volby

6 komentářů

Praha, 21. 1. 2013

ProAlt – Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ

Tisková zpráva

STANOVISKO PROALTU K DRUHÉMU KOLU PREZIDENTSKÉ VOLBY

ProAlt v žádném případě nemůže podpořit Karla Schwarzenberga. Je to předseda vládní TOP09, strany, která svým programem ztělesňuje pravý opak snah ProAltu. Jeho volba, ať už z jakýchkoli důvodů, by byla popřením dvou a půl let práce v hnutí proti neoliberálním reformám.

Neděláme si iluze o Miloši Zemanovi. Jeho veřejná vystoupení plná rasismu, xenofobie a šovinismu všeho druhu jsou odpudivá. Musíme konstatovat, že v prezidentských volbách moderní, progresivní levice prohrála.

Na druhou stranu bychom neměli zapomínat, že pravomoci a role prezidenta jsou v našem systému omezenější, než odpovídá dosavadní zjitřené atmosféře. Místo toho, abychom se dále utápěli v taktických úvahách o tom, kdo se bude na Hradě jak chovat, chceme dále pokračovat v našem úsilí: podpořit sebevědomí občanů, jejich organizovanost a vůli pokračovat v boji proti neoliberální politice a jejím dopadům.

ProAlt by přes vzrušenou atmosféru vrcholící kampaně rád zdůraznil, že jsou věci, které jdou za rámec jednoho volebního období a jedné prezidentské kampaně. Chceme být součástí procesu, který zajistí, abychom příště už nemuseli sledovat souboj dvou podobných prezidentských kandidátů.

Kontakt:

Martin Škabraha, mluvčí ProAltu, 732 126 617, martin.skabraha@proalt.cz

ProAlt je občanská iniciativa pro kritiku vládou prosazovaných neoliberálních reforem a na podporu alternativ. Vznikla v létě 2010. Odmítá nárůst sociálních a ekonomických nerovností, ekologickou bezohlednost, privatizaci veřejného prostoru, statků a služeb. Stavíme se proti odsouvání občanů do role těch, kdo bezmocně přihlížejí rozhodování uzavřených elit, které nemohou ani kontrolovat, ani na ně mít praktický vliv.

Tags: 

Readers Comments (6)
 1. Pavel Ouběch napsal:

  Hezký den, zopakuji, co jsem napsal pod článek Pavla Nováka.
  Myslím, že by měl každý volit podle svého svědomí, což zahrnuje i možnost nevolit žádného z finalistů.
  Já se budu rozhodovat především podle toho, co podle mého názoru podpoří demokracii.
  Jsem proti diktaturám jakéhokoliv typu. Ať je to diktatura fašistická, komunistická, socialistická nebo diktatura dnešních mocných !
  Každá z uvedených diktatur (a všechny nejmenované další) je pouze bezohledný a nelítostný boj o uchvácení moci skupinou lidí, na úkor práv a důstojnosti ostatních.

 2. Jiří Vyleťal napsal:

  Naprosto přesné vyjádření. Jaký to kontrast vůči produktům našeho politického provozu, zfanatizovaným voličům a části umělecké i duchovní obce.
  Jiří Vyleťal

  • Eva napsal:

   Objektivní pohled vždy měla menšina a vždy bude mít. S tím se nedá už nic dělat.
   Eva

   • Jiří Vyleťal napsal:

    Ano, paní Evo, máte pravdu. Vyplývá z toho ovšem, že každé společenské uspořádání, které staví na uplatnění všeobecného volebního práva, uspořádání, v němž se uplatňuje vůle většiny, je odsouzeno k věčnému bloudění od špatného k ještě horšímu až nejhoršímu a naopak.
    Jiří Vyleťal

 3. Bc. Patrik Beshir napsal:

  Jaká že představa (nyní) ovládá část české společnosti? Můžeme jí říkat například „KRÁL SLUNCE“:

  … „PŘIJÍŽDÍ KRÁL SLUNCE!“ HLÁSIL TRUBAČ NA ZÁMKU VERSAILLES A VŠECHNO SE DALO DO POHYBU. SLOUŽÍCÍ SI UPRAVILI SVÉ UNIFORMY, SLUŽEBNÉ NAČECHRALY UROZENÝM PANÍM SUKNĚ A JEDNA Z NICH RUKÁVEM PŘETŘELA BLÝSKAJÍCÍ SE ZLACENÍ KRÁLOVSKÉHO TRŮNU, NA KTERÝ MĚL USEDNOUT KRÁL FRANCIE A NAVARRY LUDVÍK XIV. …

  A lze této představě konkurovat racionálními socioekonomickými tématy? Dle mého názoru jen stěží, protože její jádro je mnohem spíše emocionální nežli racionální.

  NE, ŽE BY PŘEPJATÉ NÁRODOVECTVÍ VYCHÁZELO Z TOHOTO KLÁNÍ (ratio versus emoce) S ČISTÝM ŠTÍTEM, leč přece vyjádření pana Menzela ~ „PROČ CHCI VOLIT KARLA SCHWARZENBERGA? PROTOŽE TO JE ŠLECHTIC. TY OSTATNÍ VEDLE NĚJ NEJSOU NIC JINÉHO NEŽ POTOMCI NEVOLNÍKŮ. LIDI, KTEŘÍ MAJÍ ZBABĚLOU POVAHU.“ http://www.youtube.com/watch?v=C_SOrT5xc3c ~ mi připadá nejen historicky nepoučené, ale jednoduše hloupé. POKUD BYCHOM SE CHTĚLI VYHNOUT ARGUMENTACI TYPU „ŠLECHTIC KONTRA NEVOLNÍK“ A PODÍVAT SE NA LIDSTVO SKUTEČNĚ MODERNÍM VĚDECKÝM POHLEDEM, PAK BUDEME MUSET JÍT O NĚCO HLOUBĚJI DO HISTORIE ~ VIZ NAPŘ. ČLÁNEK „EVOLUČNÍ GENETIKA – MÝTY A SKUTEČNOST“: http://myty.info/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2007070001 .)

  *P.S.: Domnívám se, že (řečeno ve zkratce) snaha o následující ~ „ČÍM JE SPOLEČNOST HUMÁNNĚJŠÍ, TÍM MAJÍ OBČANÉ VĚTŠÍ PROSTOR K ROZVOJI TOHO, CO V NICH JE, NEBO CO CHTĚJÍ, ABY BYLO. SE ZNÁMÝM OMEZENÍM: INDIVIDUÁLNÍ SVOBODA KONČÍ TAM, KDE JE OHROŽOVÁNA SVOBODA DRUHÝCH.“ ~ je mnohem důležitější nežli zaobírání se (umně podsouvanými) zástupnými tématy.

 4. [...] Redakce Solidarity se ztotožňuje se „Stanoviskem ProAltu k druhému kolu prezidentské volby“. [...]