Naše cesta z krize – debata 4. 4. 2013 v Chrudimi

6 komentářů

Debatují Táňa Fisherová, herečka a politička, a Ilona Švihlíková, ekonomka a aktivistka

a Vy

Chrudim, přednášková síň Vodních zdrojů, U Vodárny 137 – pod Širokými schody)

Čtvrtek 4. dubna 2013, začátek v 16. hodin

Vstupné dobrovolné

Rezervace: prosmet@email.cz

Plakátek ke stažení zde.

Tags: 

Readers Comments (6)
 1. Bc. Patrik Beshir napsal:

  … DOKONALÁ UKÁZKA TOHO, KÝM JE DNES EKONOMIKA OVLÁDÁNA A KDO TAK URPUTNĚ PROSAZUJE „NEZBYTNOST“ REFOREM. DOBŘE SI PROSÍM POVŠIMNĚTE AŽ DOJEMNÉ OBAVY O OSUD REFOREM, ZATO VŠAK NULOVÉHO ZÁJMU O VLASTNÍ PODSTATU NEZAMĚSTNANOSTI, NEMLUVĚ ANI O PŘÍČINÁCH (mírně řečeno) DISFUNKČNOSTÍ HOSPODÁŘSKÉHO SYSTÉMU:

  Ze světa / Ekonomika

  NEZAMĚSTNANOST OHROŽUJE REFORMY

  EXISTUJE VELKÉ NEBEZPEČÍ, ŽE ŠPANĚLSKO, ITÁLIE, PORTUGALSKO A FRANCIE NEDOKÁŽOU KVŮLI VYSOKÉ NEZAMĚSTNANOSTI USKUTEČNIT POTŘEBNÉ REFORMY. Uvedl to šéf německé divize RATINGOVÉ AGENTURY STANDARD AND POOR’S Torsten Hinrichs.

  Lidé ve Španělsku a Portugalsku již podle Hinrichse prokázali, že jsou ochotni nést zátěž spojenou s úspornými opatřeními, což ale „nemůže pokračovat do nekonečna“. V ITÁLII NAVÍC EXISTUJE NEBEZPEČÍ, ŽE „NOVÁ VLÁDA BY NEMUSELA BÝT DOSTATEČNĚ SILNÁ K USKUTEČNĚNÍ REFOREM, KTERÉ JSOU STÁLE NEZBYTNÉ k posílení hospodářského růstu“.

  *(Zdroj: Teletext ČT, Ze světa, Ekonomika, 18. 3. 2013)

  **P.S.: … ZAJISTÉ, ŽE SE STÁLE JEDNÁ O „JEDINÉ MOŽNÉ A NEZBYTNÉ“ REFORMY, A TO PRÁVĚ REFORMY NEOLIBERÁLNÍHO STŘIHU. JAKÝ TO POSUN OD SMYSLU A CÍLŮ EKONOMIKY (TJ. HUMANIZACE EKONOMIKY A JEJÍ SLUŽBY LIDSTVU BEZ NUTNOSTI NEDŮSTOJNÉ NEZAMĚSTNANOSTI) VYJÁDŘENÝCH NAPŘÍKLAD V PŘEDCHÁZEJÍCÍM (RESP. V NÍŽE UVEDENÉM) PŘÍSPĚVKU SLOVY OTY ŠIKA. PROSTĚ „FINANCE PRO FINANCE“, JEN TI LIDÉ SE NÁM MEZITÍM KAMSI VYTRATILI, NANEJVÝŠE SE S NIMI MANIPULUJE V DUCHU SLOV „LIDÉ PROKÁZALI, ŽE JSOU OCHOTNI NÉST ZÁTĚŽ SPOJENOU S ÚSPORNÝMI OPATŘENÍMI“. JSOU ALE SKUTEČNĚ (DOBROVOLNĚ) OCHOTNI A CO ZA TO VLASTNĚ DOSTÁVAJÍ ZPĚT A KTEŘÍ?

  • Bc. Patrik Beshir napsal:

   … À PROPOS, „LIDÉ PROKÁZALI, ŽE JSOU OCHOTNI NÉST ZÁTĚŽ SPOJENOU S ÚSPORNÝMI OPATŘENÍMI“, ANEB, JAK SE ŘÍKÁ, „KDO ŠETŘÍ, MÁ ZA TŘI“:

   ŠVÝCARSKO ZABLOKOVALO TYKAČOVI ZLATO A ÚČTY ZA 19 MILIARD KORUN

   Švýcarští žalobci údajně zablokovali miliardáři Pavlu Tykačovi tunu zlata a některá bankovní konta. Důvodem zmrazení majetku za zhruba 19 miliard korun je obnovené trestní stíhání v Česku v kauze vytunelovaných CS Fondů, napsal týdeník Respekt. Mluvčí Pavla Tykače Jan Chudomel popřel, že by měl finančník kdekoliv zablokovaný účet či jiná aktiva. …

   *( Celý článek ZDE: http://www.novinky.cz/domaci/296359-svycarsko-zablokovalo-tykacovi-zlato-a-ucty-za-19-miliard-korun.html . )

 2. Bc. Patrik Beshir napsal:

  … souvisí s diskusními příspěvky pod článkem „LEVICOVÁ POLITIKA VE SVĚTĚ PŘÍZRAKŮ – 4. 3. 2013 přednáška v Olomouci“ (viz ZDE: http://www.proalt.cz/?p=4453 .)


  „… U stoupenců tržního hospodářství vzniká skepse oproti kapitálové účasti námezdně pracujících především ze strachu, že by vedla ke kapitálové většině námezdně pracujících. V TOM VIDÍ OHROŽENÍ SVOBODNÉHO PODNIKÁNÍ A PŘECHOD K SOCIALISMU. PROTO SE PŘEDEVŠÍM USILUJE O TO, VYTVOŘIT PŘI KAPITÁLOVÉ ÚČASTI PRACUJÍCÍCH ZÁBRANY, KTERÉ MAJÍ U SOUKROMÝCH KAPITALISTICKÝCH FIREM ZABRÁNIT VYTVOŘENÍ VĚTŠINY KAPITÁLOVÉHO MAJETKU SPOLUPRACOVNÍKŮ. Podobně uvažují i mnozí podnikatelé, kteří z vlastní úvahy zavedli účast na zisku a kapitálu. …“

  „… HUMÁNNÍ PRINCIP VYJADŘUJE SOUHRNNĚ PRINCIPIÁLNÍ POZORNOST VĚNOVANOU USPOKOJOVÁNÍ RYCHLE NAZRÁVAJÍCÍCH NEEKONOMICKÝCH POTŘEB LIDÍ, JAKO JSOU POTŘEBA PRACOVNÍ SPOKOJENOSTI, SEBEREALIZACE, ZTOTOŽNĚNÍ SE S PRACOVNÍ SKUPINOU, SE ZÁVODEM, S PODNIKEM, JISTOTA A SMYSLUPLNÁ ŽIVOTNÍ PERSPEKTIVA, SPOLUROZHODOVÁNÍ O HOSPODÁŘSKÉM VÝVOJI APOD. NOSNÝM PRINCIPEM EKONOMICKÉHO REFORMNÍHO VÝVOJE SE STANE TO, ŽE BUDEME MÍT NA MYSLI VÝŠE UVEDENÉ POTŘEBY A ŽE BUDEME VYTVÁŘET INSTITUCIONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ PŘEDPOKLADY PRO JEJICH USPOKOJOVÁNÍ A PRO JEJICH DALŠÍ ROZVOJ V MIKROEKONOMICKÝCH JEDNOTKÁCH – ZÁVODECH, PODNICÍCH, SPOLEČNOSTECH SPOLUPRACOVNÍKŮ, JAKOŽ I V MAKROEKONOMICE (NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ PLÁNOVÁNÍ, HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA). …“

  „… PROBLÉM ZTRÁTY PRÁCE JE MOŽNÉ ŘEŠIT BEZ NEDŮSTOJNÉ NEZAMĚSTNANOSTI. COŽ OVŠEM VYŽADUJE V ZÁKLADĚ JINÝ POSTOJ VŮČI PRACUJÍCÍMU ČLOVĚKU. VYŽADUJE VČASNÉ HOSPODÁŘSKÉ PROGNÓZY, JAKOŽ I PŘÍPRAVU SUBSTITUCÍ, A KONEČNĚ I PŘIPRAVENOST PŘIJMOUT KRÁTKODOBÉ ZTRÁTY NA ZISKU VE SPOLEČNOSTECH SPOLUPRACOVNÍKŮ. JEDNODUCHÉ PROPUŠTĚNÍ PRACOVNÍKŮ PŘI NUTNÝCH ÚSPORÁCH PRÁCE JE PŘIROZENĚ MÉNĚ NÁKLADNÉ NEŽ VYTVOŘENÍ NÁHRADNÍCH PRACOVNÍCH MÍST. K TOMU PATŘÍ PŘEŠKOLOVÁNÍ A RŮZNÁ JINÁ OPATŘENÍ, KTERÁ STOJÍ PENÍZE.

  PŘIPRAVENOST NÉST TYTO NÁKLADY BY MĚLA PATŘIT K NEJHUMÁNNĚJŠÍM SNAHÁM SPOLEČNOSTÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ. Přirozeně se musí také společnosti spolupracovníků snažit minimalizovat náklady a prostřednictvím nových výrobních možností krátkodobé ztráty na zisku dlouhodobě odstranit. ZÁKLADNÍ ZAJIŠTĚNÍ LIDÍ VE SPOLEČNOSTECH SPOLUPRACOVNÍKŮ NEBUDE SLOUŽIT JEN HUMANIZACI, ALE PŘINESE I ZISKY NA EFEKTIVITĚ, JESTLIŽE MOTIVACE LIDÍ BUDE STOUPAT.

  MAKRODISTRIBUČNÍ PLÁNOVÁNÍ, o kterém bude pojednáno v příštím oddíle, JE JEDNÍM ZE ZÁKLADNÍCH PŘEDPOKLADŮ JAK PŘEKONAT CYKLICKÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝVOJ A S NÍM SPOJENOU MASOVOU NEZAMĚSTNANOST. OBA JEVY VEDOU K NESMYSLNÝM ZTRÁTÁM V HOSPODÁŘSKÉM ŽIVOTĚ LIDÍ. …“

  ~ Ota Šik (Ekonomické reformy a demokratizace; 1987; str. 88, 111, 112, 121 a 122)

 3. Bc. Patrik Beshir napsal:

  … z britského seriálu „JISTĚ, PANE PREMIÉRE“ (z epizody „SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ“):

  Humphrey Appleby: „SVĚDOMÍ JE LUXUS VHODNÝ JEN PRO POLITIKY, BERNARDE. MY JSME JEN PROSTÍ ÚŘEDNÍCI, JEJICHŽ POVINNOSTÍ JE VYKONÁVAT CO NA OČÍCH VIDÍME DEMOKRATICKY ZVOLENÝM PŘEDSTAVITELŮM. JAK BYCHOM MOHLI DĚLAT NĚCO ŠPATNÉHO, KDYŽ TO NAŘÍDILI TI, KTEŘÍ BYLI ŘÁDNĚ ZVOLENI LIDEM.“

  Bernard Woolley: „TO NEMOHU PŘIJMOUT, SIRE HUMPHREY. ČLOVĚK NENÍ OSTROV.“

  Humphrey Appleby: „SOUHLASÍM S VÁMI. ŽÁDNÝ ČLOVĚK NENÍ IZOLOVANÝ OSTROV SÁM O SOBĚ. A Z TOHO DŮVODU … NEPTEJ SE NIKDY RADĚJI, KOMU ŽE TO ZVONÍ HRANA. TO TOBĚ ZVONÍ, BERNARDE!“

  *P.S.: … ZDÁ SE, ŽE TO NEBUDE BERNARD, KOMU ZVONÍ HRANA, ALE MNOHEM SPÍŠE NEMALÝ POČET NAŠICH OBČANŮ, KTEŘÍ NAVZDORY RESTAUROVÁNÍ KAPITALISMU DICKENSOVSKÉHO TYPU, BA AŽ TÉMĚŘ FEUDALISMU S JISTÝMI PRVKY NEVOLNICTVÍ, JSOU STÁLE (NEDBAJE SVÉHO SKUTEČNÉHO SPOLEČENSKÉHO POSTAVENÍ) OCHOTNI POPŘÁVAT SLUCHU A NEUTUCHAJÍCÍ (BOHUŽEL I VOLEBNÍ) PODPORY NEJRŮZNĚJŠÍM PRIVATIZÁTORŮM VEŘEJNÝCH STATKŮ A MILOVNÍKŮM „NEZBYTNÝCH“ RESTRIKTIVNÍCH POLITIK; OVŠEMŽE APLIKOVANÝCH NA DRUHÉ, NIKOLI NA SEBE.

 4. Eva napsal:

  Krize je především „krizí morálky“ a to všude a ve všem na světě , dnešním.
  Eva