Iniciativa ProAlt varuje

23 komentářů

Iniciativa ProAlt varuje před návratem tajné diplomacie a upozorňuje na deficit demokracie v souvislosti s projednáváním Transatlantického obchodního a investičního partnerství

ProAlt považuje způsob dojednávání zásadní smlouvy o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství – dále jen TTIP – za krajně netransparentní a pravděpodobně i nelegitimní. Utajování procesu negociace dává vzpomenout na tajnou diplomacii a rovněž prohlubuje demokratický deficit, který se zdá být institucím Evropské unie vlastní. Evropští politici dlouhodobě deklarují snahu překonávat tento demokratický deficit, zvyšovat důvěryhodnost institucí Evropské unie a přibližovat její instituce občanům. Pokud to myslí vážně, měli by přinejmenším zveřejnit veškerou dokumentaci z vyjednávání TTIP a nadále vést rozhovory otevřeně, pod stálým dozorem Evropského parlamentu.

Iniciativa ProAlt má vůči TTIP respektive TAFTA výhrady nejen procedurální, ale i meritorní. Nicméně nedostatek oficiálních informací a utajované vyjednávání nedává příliš prostoru pro věcnou kritiku. Přesto, na základě informací dostupných zcela symptomaticky díky projektu Wikileaks, musíme současnou podobu návrhu jednoznačně odmítnout.

„Současný návrh TTIP ohrožuje sociální, ekologické a další standardy, prosazované ve vyspělejších evropských zemích s velkou námahou nebo i oběťmi po desítky let,“ říká člen iniciativy ProAlt Vladimír Nindel. „V oblasti ochrany soukromí nebo v oblasti šíření a sdílení informací a hodnot v elektronickém prostoru navazuje TTIP tam, kde po velkých protestech evropské veřejnosti skončila nakonec odmítnutá dohoda ACTA. Vše ve prospěch svobody a výnosů absolutizovaného obchodu – nemá mu stát v cestě ani politika demokratických reprezentací národních států, jejichž opatření mají být posuzována a případně i postihována rozhodnutími tzv. nezávislých arbitrážních komisí.“

Mluvčí iniciativy ProAlt Pavel Novák k tomu dodává: „Evropská komise provozuje tajnou diplomacii v zájmu transnacionálního kapitálu a korporací. Poslanci Evropského parlamentu nyní mají ideální příležitost ukázat svým voličům, že hlasy pro ně nebyly zbytečné a že Evropský parlament přece jen k něčemu je. Mohou donutit novou Evropskou komisi zcela otevřít vyjednávání, a pokud na jeho konci přesto bude podobný útok na demokracii, evropský sociální model a životní prostředí, smlouvu bez mrknutí oka zamítnout.“

Nelze pominout ani geopolitický aspekt TTIP. Evropská unie by neměla připustit, aby se smlouva stala nástrojem prosazování globální hegemonie jedné mocnosti. V nejvlastnějším zájmu Evropské unie a jejích členských států jsou co nejlepší vztahy a vzájemně výhodné obchodní styky se všemi zeměmi a oblastmi světa, blízkými i vzdálenějšími, prospívání multipolárního světa mírové a partnerské spolupráce.

Iniciativa ProAlt se nestaví proti nadnárodním institucím a pravidlům, ty však musí být odvozeny demokratickým způsobem od zájmů a vůle občanů, nikoli od vůle korporací, ženoucích se za větším ziskem. Jednou dosažená úroveň sociálních a ekologických práv Evropanů nesmí být pod záminkou větší konkurenceschopnosti, virtuálních statisíců nových pracovních míst a kvůli údajným 300 miliardám euro nového hrubého domácího produktu tam i onde snižována. Zájmy dolních 500 milionů Evropanů na čisté vodě bez reziduí z frakování, na zdravých a bezpečných potravinách či na zachování úrovně sociální ochrany a zdravotní péče mají přednost před zájmy korporací na efektivnějším vykořisťování pracujících a drancování životního prostředí. Nedemokratické instituce, jako arbitrážní výbory korporátních právníků, jsou zcela nepřijatelné. Pokud chceme nadnárodní právo, vytvářejme je v nadnárodních parlamentech a nalézat jej nechme nadnárodní nezávislé soudy, vše odvozené od vůle občanů. Protože ani evropská, ani světová společnost se škrtnout nedá.

Kontakty:

Pavel Novák, mluvčí ProAltu, pavel.novak@proalt.cz, 723 447 596

Vladimír Nindel, člen ProAltu, vladimir.nindel@post.cz

ProAlt je občanská iniciativa pro kritiku vládou prosazovaných neoliberálních reforem a na podporu alternativ. Vznikla v létě 2010. Odmítá nárůst sociálních a ekonomických nerovností, ekologickou bezohlednost, privatizaci veřejného prostoru, statků a služeb. Stavíme se proti odsouvání občanů do role těch, kdo bezmocně přihlížejí rozhodování uzavřených elit, které nemohou ani kontrolovat, ani na ně mít praktický vliv.

Tags: 

Readers Comments (23)
 1. Bc. Patrik Beshir napsal:

  >>> „… NENÍ TO MÁLO INFORMACÍ PRO TO, ABYCHOM BYLI NAD DOHODOU TTIP ZNEPOKOJENI A UVĚDOMILI SI DŮLEŽITOST VEŘEJNÉHO ZÁJMU. DOKUD JEŠTĚ MŮŽEME. …“: http://www.proalt.cz/?p=818#comment-60471

 2. Bc. Patrik Beshir napsal:

  >>>>> “… THE PRIVATIZATION LOBBYIST STRATEGY IS TO HAVE THE TREATY “PROVISIONALLY APPLIED” TO FORCE MATTERS, BY BACKING COMPLIANT POLITICIANS. OBJECTIONS WILL BE SIDESTEPPED AS THE “PROVISIONAL’ LAW BECOMES A FAIT ACCOMPLI …”

  v
  v
  v

  MICHAEL HUDSON: WARNING EUROPE – HOW THE TTIP THREATENS PUBLIC HEALTH CARE AND PENSIONS: http://www.proalt.cz/?p=818#comment-59861

 3. Bc. Patrik Beshir napsal:

  „… NEDÁVNO UNIKLÉ INFORMACE O TAJNÉ TRANSATLANTICKÉ DOHODĚ (TTIP) UKAZUJÍ, ŽE PO JEJÍM SCHVÁLENÍ BY SE VOLBY MOHLY STÁT JEN ZBYTEČNÝM MAŇÁSKOVÝM DIVADLEM. …“

  !!! >>> „… JAK SERVER UVÁDÍ, AMERIČANÉ TLAČÍ NA PŘÍSTUP DO VEŘEJNÝCH SLUŽEB (NAPŘÍKLAD ZDRAVOTNICTVÍ) ČI NA NAPROSTÉ ODBOURÁNÍ OCHRANY VEŘEJNÝCH SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ …“

  „… MIMOCHODEM, VŠIMNĚME SI, ŽE ÚNIK INFORMACÍ JE V POSLEDNÍ DOBĚ TÉMĚŘ JEDINÁ METODA, JAK SE VEŘEJNOST MŮŽE DOZVĚDĚT O KLÍČOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH. …“

  >>>>> http://www.proalt.cz/?p=818#comment-59004

 4. Bc. Patrik Beshir napsal:

  “TTIP IS ABOUT A HUGE TRANSFER OF POWER FROM PEOPLE TO BIG BUSINESS.”

  >>>> https://www.ttip-leaks.org/

 5. Bc. Patrik Beshir napsal:

  O důvod víc postavit se proti smlouvě o investicích s USA, další hřebíček do rakve TTIP!

  >>>>> https://www.facebook.com/keller.honza/posts/906734316114015

 6. Bc. Patrik Beshir napsal:

  >>> „… Teď, když jsme předali podpisy Stop TTIP Evropské komisi a Evropskému parlamentu, připravujeme jejich předložení také Evropské radě ministrů průmyslu a obchodu, kteří se budou zabývat problémy v této oblasti. KONEC KONCŮ, TYTO TŘI INSTITUCE JSOU ODPOVĚDNÉ ZA DŮSLEDKY TTIP A CETA A NEMĚLY BY UŽ BÝT SCHOPNÉ SE TVÁŘIT, ŽE NIKDY NESLYŠELY O OPOZICI OBČANŮ EU! Navíc také plánujeme předání vládám či parlamentům ve vybraných členských zemích EU. Hodláme pokračovat v nátlaku a máme spoustu nápadů, jak zastavit TTIP a CETA. Buďte s námi! …..“

  ~ více viz „Dopis od STOP TTIP“, autoři: M. Efler, S. Roth, C. Reetz, publikováno na serveru E-republika.cz; plné znění dopisu je k dispozici ZDE: http://news.e-republika.cz/article3398-Dopis-od-STOP-TTIP

 7. Bc. Patrik Beshir napsal:

  >>>>> DVA PŘÍSTUPY K DEMOKRACII (A JEJÍMU 1. „ROZVÍJENÍ“/2. ROZVÍJENÍ): http://www.proalt.cz/?p=818#comment-49772

 8. Bc. Patrik Beshir napsal:

  TRANSATLANTICKÁ ÚMLUVA (TTIP) – BOJ O BUDOUCNOST EVROPY
  ~ Xenie Kaduchová
  Literární noviny, úterý, 10. března 2015, 7:03

  „… Spojené státy a Evropská unie začaly o úmluvě jednat v roce 2013, přičemž veřejnosti se dostalo strohé informace o tom, že „jest jednáno“. Teprve na podzim loňského roku, byla Evropská komise, po soustředěném tlaku veřejnosti, donucena zveřejnit základní body úmluvy, tzv. mandát. Veřejnost se tedy dozvěděla, že se jedná o úmluvu, která má přinést prohloubení vzájemného obchodu a odstraňování bariér tomuto obchodu bránících. V lednu letošního roku zveřejnila Evropská komise další dokumenty, na nichž je pozoruhodné, že neobsahují požadavky americké strany. Že by žádné neexistovaly? Dalším zajímavým faktem je, že, podle zjištění Corporate Europe Observatory, proběhlo v roce 2013 na úrovni Evropské komise 119 setkání se zástupci a lobbisty velkých korporací, ale pouze 8 setkání s neziskovými organizacemi a občanskými iniciativami. …“

  *(Více ZDE: http://www.literarky.cz/politika/svet/19450-transatlanticka-umluva-ttip-boj-o-budoucnost-evropy .)

  • Bc. Patrik Beshir napsal:

   „… OPTIMISTÉ SE TĚŠÍ NA PŘÍVAL NOVÉHO ZBOŽÍ I SLUŽEB, VYŠŠÍ KONKURENCI, PRACOVNÍ MÍSTA. …“

   „…Podle odhadů šéfa Evropské komise José Manuela Barrosa by měla po uzavření dohody o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství vzrůst evropská ekonomika zhruba o půl procenta HDP, což by prý každoročně znamenalo příliv desítek miliard eur a vznik tisíců nových pracovních pozic. …“

   >>> Ilona Švihlíková: „… PRAXE TOTIŽ UKAZUJE, ŽE OČEKÁVAT OD ROZVOJE VOLNÉHO OBCHODU NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA JE MYLNÉ. VOLNÝ OBCHOD NENÍ NÁSTROJ SOCIÁLNÍ, ALE NÁSTROJ EFEKTIVITY A SPECIALIZACE. VELMI ČASTO (i když záleží na konkrétních podmínkách) VEDE NAOPAK K DESTRUKCI PRACOVNÍCH MÍST A K ZRYCHLENÍ ZÁVODU KE DNU. …“

   v
   v
   v

   „… S kapitalismem byly vždy spojeny obrovské morální pochybnosti, které se však daly pominout, protože kapitalismus byl tak úspěšný při tvorbě bohatství. Dnes, když už máme veškeré bohatství, které potřebujeme, si právem klademe otázku, zda cenu za kapitalismus stojí za to platit.

   Adam Smith si například uvědomoval, že dělba práce učiní lidi tupějšími, neboť je zbaví nespecializovaných schopností. Přesto se domníval, že tuto oběť – možná kompenzovanou vzděláním – stojí za to podstoupit, protože rozšíření trhu zvyšuje růst bohatství. Učinilo to z něj zapáleného stoupence volného obchodu.

   DNEŠNÍ APOŠTOLOVÉ VOLNÉHO OBCHODU ARGUMENTUJÍ DO ZNAČNÉ MÍRY STEJNĚ JAKO ADAM SMITH, přičemž však ignorují fakt, že se bohatství od Smithových dob nesmírně zvýšilo. V TYPICKÉM PŘÍPADĚ PŘIPOUŠTĚJÍ, ŽE VOLNÝ OBCHOD STOJÍ PRACOVNÍ MÍSTA, ALE TVRDÍ, ŽE REKVALIFIKAČNÍ PROGRAMY ZAJISTÍ ZAMĚSTNANCŮM NOVÁ, „HODNOTNĚJŠÍ“ PRACOVNÍ MÍSTA. TO SE ROVNÁ TVRZENÍ, ŽE AČKOLIV UŽ BOHATÉ ZEMĚ (NEBO REGIONY) VÝHODY VOLNÉHO OBCHODU NEPOTŘEBUJÍ, MUSÍ DÁL NÉST JEHO NÁKLADY.

   OBHÁJCI SOUČASNÉHO SYSTÉMU NA TO ODPOVÍDAJÍ: NECHÁVÁME NA JEDNOTLIVCÍCH, ABY TAKOVÁ ROZHODNUTÍ ČINILI SAMI. CHTĚJÍ-LI LIDÉ Z TOHOTO PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU VYSKOČIT, NIKDO JIM V TOM NEBRÁNÍ. A STÁLE VĚTŠÍ POČET JICH Z NĚJ SKUTEČNĚ VYSKAKUJE. DEMOKRACIE ZNAMENÁ TAKÉ SVOBODU SESADIT KAPITALISMUS Z FUNKCE HLASOVÁNÍM.

   TATO ODPOVĚĎ JE SILNÁ, ALE NAIVNÍ. LIDÉ SI NEVYTVÁŘEJÍ PREFERENCE IZOLOVANĚ. JEJICH VOLBA PROBÍHÁ V RÁMCI PŘEVLÁDAJÍCÍ KULTURY JEJICH SPOLEČNOSTI. …“

   ~ profesor Robert Skidelsky; citováno ze článku „Život po kapitalismu“ uveřejněného na webových stránkách projektu Syndicate dne 20. ledna 2011; celý článek je k dispozici ZDE: http://www.project-syndicate.org/commentary/life-after-capitalism/czech

 9. Bc. Patrik Beshir napsal:

  JAK „PŘEORAT“ EVROPU, KTEROU JSME BUDOVALI CELÁ DESETILETÍ
  A2larm, Jakub Dymek, 17. 2. 2015

  *(Celý článek je k dispozici ZDE: http://a2larm.cz/2015/02/jak-preorat-evropu-kterou-jsme-budovali-cela-desetileti/ .)

  OBČANSKÝ PROTEST PROTI TTIP SE NEZRODIL Z HYSTERIE NEBO NEINFORMOVANOSTI.

  O Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) sjednávaném v Bruselu a Washingtonu se mluví, a ne zcela neprávem, jako o největší obchodní transakci v dějinách světa. Mluví se při tom o odstranění cel a jiných překážek, rozšíření pravomocí a zrušení regulací. To vše proto, aby vzniklo největší – a nejbohatší – pásmo volného obchodu na světě. Ráj pro investory, hospodářská renesance a základna americko-evropského přátelství a bezpečí, tedy „velká historická šance“ – takto se TTIP prezentuje oficiálně. Ne všichni tomu však věří.

  Masový nesouhlas, který se projevil mimo jiné díky evropské občanské iniciativě STOP TTIP (více než milion podpisů), ale také díky průzkumům veřejného mínění, jež nechala vypracovat Evropská komise a v nichž se devadesát sedm procent respondentů vyjádřilo proti takzvané klauzuli ISDS (Ochrana investic a urovnání sporů mezi investorem a státem) v TTIP, nutí k zamyšlení. PARLAMENTY NĚKOLIKA ČLENSKÝCH ZEMÍ SE O TTIP VYSLOVILY PŘINEJMENŠÍM CHLADNĚ. NESHODY A VÁHÁNÍ, KTERÉ PROVÁZEJÍ HLASOVÁNÍ V EVROPSKÉM PARLAMENTU, LZE VYHODNOTIT PŘINEJLEPŠÍM JAKO SLEPOU ULIČKU. STÁLE JE VŠAK SLYŠET, ŽE PROTEST PROTI TTIP JE „HYSTERICKÝ“, PROTOŽE SE NEOPÍRÁ O LOGICKÉ ARGUMENTY. PODÍVEJME SE, ODKUD SE TENTO NESOUHLAS VZAL A PROČ JE TTIP TAK OSTŘE ODMÍTANÉ. …

  • Bc. Patrik Beshir napsal:

   „…Malé a střední evropské firmy také nemohou být přesvědčené. TTIP totiž vůbec negarantuje, že větší otevřenost trhu pro ně bude přínosná. Naopak: při platech a sociálních službách, jaké máme v Evropě, není konkurence s Američany v sektoru malých a středních firem v žádném případě vysněnou situací. Jedním z návrhů americké strany – a základním východiskem TTIP vůbec – je odstranění „mimotarifních bariér“, plynoucích z různých národních technických předpisů, čili práv, která mohla chránit lokální dodavatele, regionální trhy a místní průmysl. …

   … Společný trh, jehož samozřejmou součástí je úcta k právům zaměstnanců, poctivá konkurence a solidní regulace, potřebuje impuls k dalšímu rozvoji a ochraně. TTIP to nejen nenabízí, ale naopak může dalšímu vývoji uškodit. Právě z toho – a nikoli z hysterie nebo neinformovanosti – pramení protest veřejnosti. …“

   ˄
   ˄
   ˄

   … v souvislosti s výše konstatovaným snad ještě stojí za připomenutí následující:

   „… Globalizovaný svět plně ovládl proces tvorby zisku ovládáním cen výrobků. Zisk je vytvářen nejen drastickým snižováním nákladů, ale především ovládáním tvorby cen.

   Například:
   • V USA nabídka a poptávka téměř vůbec neovlivňuje ceny. 90 % exportu USA (60 – 70 % exportu v EU) ovládá několik stovek nadnárodních společností.

   Trh proto ovládá nikoliv rovnost podmínek na trhu, ale síla nadnárodních společností, které ceny v každém teritoriu diktují v souladu se svou hospodářskou a politickou silou a v souladu se svými zájmy. …“

   ~ František Čuba, Josef Hurta (Podnikatelské příležitosti ~ Rozvoj venkovského průmyslu a služeb, 2005, str. 29 a 30)

 10. Tomáš Fiala napsal:

  Dnes to začíná! Evropská komise se v září zalekla faktu, že získání potřebného milionu podpisů na tzv. europetici žádající zastavení jednání o TTIP a CETA by zřejmě nebylo nijak složité a protiprávně odmítla formálně europetici zaregistrovat.

  Pokud sdílíte obavy z Trojského koně TTIP a CETA, podepište petici. Každým jedním podpisem se přibližujeme vytyčenému cíli. Nyní máte reálně ve svých rukou šanci ovlivnit budoucnost celé Evropy.

  Stránky s peticí a dalšími informacemi:

  http://www.vttip.cz

  Evropská občanská iniciativa musí sehnat přes milion podpisů napříč státy EU. Následně bude muset europetici projednat Evropský parlament i Komise (není už řečeno jak, nicméně europetice zůstává stále nejsilnějším nástrojem demokracie v EU). 240 organizací z celé Evropy zapojených do přípravy oficiální petice proto během krátké doby dvou týdnů připravilo sběr podpisů na vlastním bezpečném software a platformě. Osobní údaje poskytované do petice jsou jen nezbytným administrativním požadavkem. Petice je umístěna na bezpečném serveru v SRN a poskytnutá osobní data nebudou nikdy zpřístupněna žádné třetí straně, samozřejmě kromě adresátů – orgánů EU. Akci jsme nazvali „zdola organizovanou evropskou občanskou iniciativou (eurozkratka ECI nebo česky EOI).

  Jen za necelý první den (7.10) má petice přes 146 000 podpisů a další neustále přibývají! Naším cílem je dosáhnout nejméně milionu podpisů a petici předat petičnímu výboru parlamentu, Komisi a dalším orgánům. Má to smysl – jen díky masivnímu nesouhlasu veřejnosti se před dvěma lety podařilo pohřbít nechvalně známou smlouvu ACTA.

  Přečtěte si na našem webu vttip.cz, co všechno TTIP a spol. mohou ohrozit – jde o evropské životní standardy a podmínky, které jsou i přes všechny své nedostatky nejlepšími na světě. Na webu naleznete řadu odkazů na další zdroje, studie i vzácné materiály z polotajného vyjednávání TTIP, CETA i TISA.

  V neposlední řadě jsme na web umístili petiční formulář.

 11. Tomáš Fiala napsal:

  Ve čtvrtek 2. října v 17:00 se v Domě odborových svazů (nám. W. XChurchilla, Praha 3) koná seminář SPaS, věnovaný problematice smlouvy o Transatlantickém partnerství
  pro obchod a investice (TTIP) mezi EU a USA, která vyvolává otázky týkající se jejího obsahu i
  způsobu přijímání tohoto nepochybně významného dokumentu.

  Bližší informace zde

  https://www.facebook.com/events/545585405541912/?context=create&source=49&sid_create=3813348205#

 12. Tomáš Fiala napsal:

  Pokud by TTIP neobsahovala arbitrážní dodatek, nenutila Evropě americké zemědělské a potravinářské standardy a zakotvovala právo partnerů stanovit vlastní standardy v různých oblastech nad úrovní minimálních standardů společných, samozřejmě bych proti takové užitečné smlouvě vůbec nic nenamítal.

  Více zde

  http://www.blisty.cz/art/74890.html

 13. Tomáš Fiala napsal:

  Evropa, kdyby skutečně chtěla a pracovala na tom, nepotřebuje velkou americkou pomoc pro zajištění bezpečnosti a nezávislosti. Vše co chybí je politická vůle. Pokud by byla vůle, prostředky se v bohatých evropských společnostech nakonec najdou. Místo toho se však straší Rusy a volá se po nekritickém přijetí „spásné“ TTIP, jež prý přitáhne Američany k obraně Evropy. Figu borovú. Jestliže by TTIP neposílila integritu EU – například proto, že hrozí definitivně pohřbít evropský sociální model a tím základ pro sociální soudržnost, jak někteří varují (možná mylně, to lze ale těžko říci, pokud neprobíhá věcná debata nad návrhem, jen strašení a protistrašení) – pak by ještě více ohrozila kolektivní vůli obyvatel Evropu bránit. A v tom případě platí: Děkujeme, taková smlouva nám není k užitku. Že údajně „posiluje transatlantickou vazbu“ může někoho možná subjektivně uspokojovat, ale odcizení milionů Evropanů od politického systému, v němž žijí, je mnohem, mnohem horší problém.

  Vice zde

  http://www.blisty.cz/art/74868.html

 14. Tomáš Fiala napsal:

  V Česku se však skoro vůbec nehovoří o největším nebezpečí smlouvy TIPP: Smlouva totiž umožní velkým globálním firmám, aby znemožnily vládám hájit základní občanské a zdravotní zájmy veřejnosti. K tomu upozorňujeme na tyto dva důležité články: –

  http://www.blisty.cz/art/74871.html

 15. Tomáš Fiala napsal:

  Pořad v ČT o Tranatlantické dohodě
  Úžasná odpověď eurokomisaře na dotaz, proč je dohoda utajována:
  „Všichni jsou průběžně seznamováni se všemi částmi dohody. Ovšem s výjimkou těch částí, které jsou tajné.“ (skoro na konci pořadu)

  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10782831463-nedej-se-plus/214562248410015-tajna-dohoda/

 16. Tomáš Fiala napsal:

  Dle mého názoru je tou jedovatou pilulkou právě ten hledaný a očekávaný motor růstu. Trvalý růst v omezeném prostoru naší planety vede ke zkáze.

  http://stitkovec.blog.idnes.cz/c/419309/Teatralne-tajeny-a-ignorovany-prusvih.html

 17. Tomáš Fiala napsal:

  Transatlantická dohoda (TTIP) – některé odkazy

  Názorné video (v angličtině se srozumitelnými obrázky)
  https://www.youtube.com/watch?v=Y4OQeekSD6s

 18. Bc. Patrik Beshir napsal:

  JAN KELLER: JAK JE TO S PRÁVEM NA INFORMACE A TTIP?
  Jan Keller, europoslanec za ČSSD
  17. červenec 2014 – 22:03

  *(Článek v původním formátu ZDE: http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/jan-keller-jak-je-to-s-pravem-na-informace-a-ttip/ .)

  Jedním z hlavních témat diskutovaných na končícím plenárním zasedání Evropského parlamentu byla Transatlantická smlouva o obchodu a investicích (TTIP), která je dle mého názoru zatížena řadou nejasností.

  „Jsme ujišťováni, že dopady smlouvy budou vesměs pozitivní: zvýší tempo hospodářského růstu obou smluvních partnerů, vytvoří vysoký počet nových pracovních míst. NENÍ PAK OVŠEM ZŘEJMÉ, PROČ JE PROJEDNÁVÁNA V REŽIMU TAK PŘÍSNÉHO UTAJENÍ PŘED OBČANY, JEJICHŽ ŽIVOT ÚDAJNĚ JEDNOZNAČNĚ ZLEPŠÍ,“ uvedl Jan Keller, europoslanec za ČSSD na svém facebookovém profilu.

  „Jsme ujišťováni, že smlouva nepovede ke snižování dnes platných standardů v oblasti kvality a nezávadnosti potravin, v oblasti postavení zaměstnanců, v oblasti ekologické atd. NIKDO VŠAK NEDAL GARANCE, ŽE TOMU TAK SKUTEČNĚ BUDE, až úzký kroužek lidí, který smlouvu projednává, už nebude ve svých funkcích. ZA PŘÍPADNÉ ŠKODLIVÉ DOPADY SMLOUVY TAK PRAKTICKY NIKDO NEZODPOVÍDÁ,“ upozorňuje eroposlanec.

  Stejně tak ho zaráží, že SMLOUVA MÁ OBSAHOVAT DOLOŽKU O ARBITRÁŽÍCH MEZI VELKÝMI NADNÁRODNÍMI FIRMAMI A STÁTY, ANIŽ BY KDOKOLIV VYSVĚTLIL, PROČ V TÉTO VĚCI NEDOSTAČUJÍ STÁVAJÍCÍ INSTITUCE PRÁVNÍHO STÁTU, JIMŽ VŠECHNY ČLENSKÉ ZEMĚ EU DISPONUJÍ.

  „PODIVNÝ JE ROVNĚŽ VZTAH VYJEDNAVAČŮ KE KRITIKŮM VŠECH TĚCHTO NEJASNOSTÍ. BÝVAJÍ OBVIŇOVÁNI Z IRACIONÁLNÍHO PŘÍSTUPU A POVAŽOVÁNI ZA PŘÍLIŠ ZATÍŽENÉ EMOCEMI, TO VŠE JEN PROTO, ŽE SE ROZHODLI UPLATNIT SVÉ OBČANSKÉ PRÁVO NA INFORMOVANOST, KTERÉ BY V OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI MĚLO BÝT POVAŽOVÁNO ZA NAPROSTOU SAMOZŘEJMOST,“ poznamenal.

  „ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ ÚDAJNĚ NEJVÝZNAMNĚJŠÍ OBCHODNÍ SMLOUVY V MODERNÍ HISTORII TAK BOHUŽEL ZNEVĚROHODŇUJE SLIBY O SNÍŽENÍ DEMOKRATICKÉHO DEFICITU EVROPSKÝCH INSTITUCÍ,“ konstatoval Keller.

  (kou, jk, foto: pl)

  • Bc. Patrik Beshir napsal:

   Pan Válka přijde se Smrťem domů a paní Válková povídá:

   Máme králíka, řekla a dodala hlasem někoho, kdo byl postaven před hotovou věc a počítá s tím, že si to vyúčtuje později: Jsem si jistá, že se mi z toho podaří udělat tři porce.
   Válkova velká červená tvář se poskládala do vrásek. A já mám rád králíka?
   Ano, drahý.
   A já myslel, že mám rád hovězí.
   Ne, drahý. Z hovězího míváš větry.
   Aha, povzdechl si smutně Válka. A nakládané cibulky náhodou nemáme?
   Ty nemáš rád nakládané cibulky, drahý.
   Že nemám?
   Kvůli žaludku, drahý.
   Hm.
   Válka se poněkud rozpačitě usmál na Smrtě. TAKŽE KRÁLÍKA, ZAMUMLAL.

   (Zloděj času)
   *(Zdroj: http://www.databazeknih.cz/diskuze/diskuze-o-knihach-7/jakou-knizku-od-pratchetta-mate-nejradsi-mate-oblibeny-citat-181/str-1 .) :D